Krioterapia

leczenie zimnem

Krioterapia miejscowa polega na przyłożeniu do miejsca zmienonego chorobowo bardzo niskiej temperatury.

realizacja: Camden Creation - Innowacyjność i Bezpieczeństwo