Pole magnetyczne

leczenie zmiennym polem elektromagnetycznym

Są to zabiegi fizykoterapeutyczne polegające na aplikacji pola magnetycznego o niskiej wartości indukcji na cały organizm lub wybrane części ciała. 

realizacja: Camden Creation - Innowacyjność i Bezpieczeństwo